Projenin Künyesi

İlgi Otizm Derneği

"Beni Tanı / Recognize Me" Proje Künyesi

Hibe Programı: Türkiye ve AB Arasında Sivil Toplum Diyaloğu Hibe Programı – Beşinci Dönem

Hibe Programı Referans: TR2015/DG/01/A5-02    EuropeAid/139354/ID/ACT/TR   

Sözleşme Makamı: Merkezi Finans ve İhale Birimi

Proje Adı: BENİ TANI / RECOGNIZE ME

Başvuran Kurum: İlgi Otizm Derneği https://ilgiotizm.org 

Ortak kurumlar:
-BHRG Foundation / Budapeşte -MACARİSTAN (https://bhrg.hu )

-RATA o.z / Bratislava – SLOVAKYA ( https://www.rata.sk  )

İştirakçi kurum: Çankaya Belediyesi

Proje başlangıç tarihi: 01.04.2019

Proje süresi: 15 ay