Projenin Amacı

Projenin Amacı

Bu teklif çağrısının genel amacı, Türkiye ve AB Üye Ülkeleri arasında sürdürülebilir sivil toplum diyaloğunu geliştirmektir.

Projenin genel amacı: Avrupalı STK’larla iş birliğini artırarak OSB’nin erken tanı ve tedavisi için gelişmiş eğitimsel mekanizmaların başlatılması

Projenin özel amaçları:

 1- Erken çocukluk ve okul öncesi dönemde OSB’nin erken tanı ve tedavisi konusunda eğitimci ve ailelerde farkındalık geliştirilmesi ile ilgili AB ile deneyim paylaşımında bulunulması

2- OSB’li çocuklar için doğru araçları harekete geçirebilecek bilgi ve yeterliliği kazanabilmesi için eğitimcilerin etkileşiminin sağlanması 

3- Erken tedavi için gelişmiş eğitimsel yaklaşımın kararlaştırılması ve belirlenmesi için Avrupalı ortak kurumlarla bilgi ve deneyim paylaşımı sağlanması ve iyi uygulamaların transfer edilmesi