Proje Faaliyetleri

A.1-Proje Yönetim Aktiviteleri

A.2-Çalışma ziyareti – bilgi ve deneyim paylaşımı   

İlgi Otizm Derneği’nden 10 kişi proje ortak kurumları BHRG Foundation (Macaristan) ve Rata o.z.  tesislerine 5 günlük bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Çalışma ziyaretinde proje ortağı erken tanı ve müdahale ve erken çocukluk dönemindeki çocukların ailelerinde farkındalık geliştirme çalışmaları konularına halihazırdaki uygulamaları hakkında bilgi ve deneyim paylaşımında bulunmaları amaçlanmaktadır.  

A.3-Okul öncesi eğitim profesyonelleri için eğitim programı hazırlanması     

Proje ortağı kurumların uzmanlarının yürüteceği ortak çalışma sonunda İndikatörler/ farkına varma kriterleri, Anaokulu öğretmenleri için oryantasyon akış süreci, Modül içeren bir eğitim programı geliştirecektir. Çalışmanın başlangıç aşamasında konuyla ilgili çeşitli alanlardan uzmanların ve  proje ortağı kurumların temsilcilerinin katılacağı  2 gün süreli bir çalıştay ile eğitim programının ana çerçevesinin çizilmesi sağlanacaktır.  

A.4-Profesyoneller ve aileler için farkındalık geliştirme aktiviteleri  

Proje kapsamında okul öncesi eğitim profesyonelleri ve okul öncesi dönem çocukların ailelerine yönelik olarak otizmde erken tanı konusunda farkındalık geliştirme çalışmaları yürütülecektir. Bu kapsamda aileler ve eğitimciler için seminerler düzenlenerek, kitapçıklar hazırlanacaktır.

A.5-Pilot öğretmen eğitimleri    

Proje kapsamında hazırlanan eğitim programı çerçevesinde Çankaya Belediyesi anaokulları öğretmen, psikolog, yönetici, asistan ve gölge öğretmenlerinden seçilecek 20 kişilik gruba 40 saatlik bir pilot eğitim sunulacaktır. Uygulama süreci sonunda yapılan çalışmalar değerlendirmeye alınarak eğitim programına son şeklinin verilmesi sağlanacaktır.

 A.6-Online öğretim ortamının hazırlanması   

Hazırlanacak online eğitim ortamı üzerinden aileler ve eğitimcilere yönelik farkındalık geliştirme amaçlı eğitim materyalleri açık kaynak olarak paylaşılacaktır. Online eğitim ortamının tanıtımı amacıyla ilgili STK’larla iletişime geçilecek, hazırlanacak newsletter ilgili paydaş kurum ve STK’larla paylaşılacaktır.

A.7-Yaygınlaştırma ve görünürlük aktiviteleri

Projenin ve yürütülen faaliyetlerin proje web sitesi, sosyal medya kampanyası aracılığıyla Türkiye, Macaristan ve Slovakya’da ilgili paydaş kurumlar tanıtımı sağlanacaktır. Proje ortaklarının yürüteceği ortak çalışmayla STK’lar için ‘iyi uygulamalar kitapçığı’ hazırlanacaktır. 

A.8-İzleme ve Değerlendirme

Proje süresince uygulamanın kalite izleme çalışmaları yürütülerek raporlama ve değerlendirme çalışmaları yürütülecektir