‘Otizmde Erken Tanı ve Müdahale Eğitim Programı Çalıştayı’ gerçekleştirildi

Projemiz kapsamında otizmde erken tanı ve müdahaleye yönelik olarak geliştirilecek eğitim programının ana hatlarının belirlenmesi amacıyla 19-20 Ağustos 2019 tarihlerinde Ankara’da bir çalıştay gerçekleştirilmiştir.  İlgi Otizm Derneği – Yönetim Kurulu Başkanı Nejla ARSLANKURT’un çalıştaya ilişkin genel açıklamasının ardından, çalıştayımız Klinik Psikolog Prof. Dr. Ferhunde ÖKTEM’in açılış konuşmasıyla başlamıştır. Çalıştayın birinci gününde gerçekleştirilen panelde proje iştirakçi kurumu adına Çankaya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü, Sosyal Hizmet Uzman Dr. Nilay OĞULTÜRK ‘Çankaya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Gündüz Bakımevlerinde kaynaştırma eğitimi’ konusunda bir sunum gerçekleştirmiştir. 

Projemiz kapsamında otizmde erken tanı ve müdahaleye yönelik olarak geliştirilecek eğitim programının ana hatlarının belirlenmesi amacıyla 19-20 Ağustos 2019 tarihlerinde Ankara’da bir çalıştay gerçekleştirilmiştir.  İlgi Otizm Derneği – Yönetim Kurulu Başkanı Nejla ARSLANKURT’un çalıştaya ilişkin genel açıklamasının ardından, çalıştayımız Klinik Psikolog Prof. Dr. Ferhunde ÖKTEM’in açılış konuşmasıyla başlamıştır. Çalıştayın birinci gününde gerçekleştirilen panelde proje iştirakçi kurumu adına Çankaya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü, Sosyal Hizmet Uzman Dr. Nilay OĞULTÜRK ‘Çankaya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Gündüz Bakımevlerinde kaynaştırma eğitimi’ konusunda bir sunum gerçekleştirmiştir. 

Panel; uzmanların proje, hazırlanacak eğitim programının konusu, çalıştayın amaç ve yöntemi hakkında bilgilendirmeleriyle devam etmiştir.  Proje Teknik Asistanı Özgün EREN’in proje sunumunun ardından, Özel İlgi Otizm Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Kurum Müdürü- Klinik Psikolog Cansu ÖZTÜRK ‘Riskli ve Otizmli çocukları belirlerken karşılaşılan güçlükler, eğitim verilinceye kadar kaybedilen zamana neden olan faktörler’ konusunda genel değerlendirme yapmıştır. İlgi Otizm Derneği Eğitim Koordinatörü Dr. Ersin Ufuk TİMUÇİN ‘Çalıştayın odak amacı ve masa çalıştayında yapılması gerekenler’ ve Program Geliştirme Uzmanı Hafise KAYNARCA ‘Çalıştayın çıktısı ve eğitim programının ana hatlarının belirlenmesi‘hakkında bilgilendirme yapmıştır. Ardından proje yabancı ortağı kurumlardan katılan uzmanlar; BHRG Vakfı (Macaristan) Danışma Kurulu Başkanı Fanni FENYŐSİ ve RATA o.z. (Slovakya) Dernek Başkanı Dr. Jana MURÁNSKA, kendi ülkelerinde fark etme ve yönlendirmeyle ilgili yaşanan güçlükler ve erken farkına varma ve müdahaleye yönelik iyi uygulama örnekleri hakkında birer sunum gerçekleştirmişlerdir.

Panelin ardından iki gün süreyle devam eden masa çalıştaylarında akademisyenler, anaokulu öğretmenleri, çocuk gelişim uzmanları, özel eğitim öğretmenleri, program geliştirme ve eğitim yönetimi uzmanları, ilgili STK’ların temsilcileri, otizmli bireylerin velileri ve yabancı ortak kurumların temsilcilerinden oluşan katılımcılar bir araya gelerek fikir alış-verişinde bulunmuş, konuyu farklı yönlerden değerlendirmeye almıştır.                                                                                                                                    

Çalıştayda elde edilen değerlendirmeler eğitim programı hazırlama çalışmalarına ışık tutacaktır. Bu kapsamda okul öncesi eğitim profesyonellerinin (öğretmenler, okul müdürleri, psikologlar) okul öncesi ve erken çocukluk döneminde OSB’li çocukları farkına varması, doğru eğitimsel yaklaşımı benimsemesi, ailelerini tanı ve erken müdahaleye ulaşma yönünde yönlendirebilmesi için ihtiyaç duyacağı farkındalık ve becerileri kazandırmak amacıyla bir eğitim programı hazırlanacaktır. Okul öncesi eğitimcileri ve okul öncesi dönemde çocuğu olan ailelere yönelik farkındalık geliştirme seminerleri, kitapçıkları hazırlanacaktır.

Projemiz kapsamında otizmde erken tanı ve müdahaleye yönelik olarak geliştirilecek eğitim programının ana hatlarının belirlenmesi amacıyla 19-20 Ağustos 2019 tarihlerinde Ankara’da bir çalıştay gerçekleştirilmiştir.  İlgi Otizm Derneği – Yönetim Kurulu Başkanı Nejla ARSLANKURT’un çalıştaya ilişkin genel açıklamasının ardından, çalıştayımız Klinik Psikolog Prof. Dr. Ferhunde ÖKTEM’in açılış konuşmasıyla başlamıştır. Çalıştayın birinci gününde gerçekleştirilen panelde proje iştirakçi kurumu adına Çankaya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü, Sosyal Hizmet Uzman Dr. Nilay OĞULTÜRK ‘Çankaya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Gündüz Bakımevlerinde kaynaştırma eğitimi’ konusunda bir sunum gerçekleştirmiştir.