Proje Özeti

Beni Tanı / Recognize Me projesi ‘Türkiye ve AB Arasında Sivil Toplum Diyaloğu Hibe Programı – Beşinci Dönem’ (TR2015/DG/01/A5-02    EuropeAid/139354/ID/ACT/TR   ) kapsamında İlgi Otizm Derneği tarafından 01.04.2019 tarihinde yürütülmeye başlanmıştır. Çankaya Belediyesi’nin iştirakçi olarak destek vermekte olduğu ve Avrupa’dan iki sivil toplum kuruluşu; BHRG Foundation (MACARİSTAN) ve RATA o.z (SLOVAKYA) proje ortağı olarak katılmakta olduğu proje 15 ay süreyle devam edecektir.

Beni Tanı’ projesi, Otizm Spektrum Bozukluğu’nun (OSB) erken tanı ve tedavisi için gelişmiş eğitimsel mekanizmaların başlatılmasına katkı sağlamayı ve bu doğrultuda Avrupalı STK’larla iş birliğini artırmayı hedeflemektedir. Erken tanı ve tedavide okul öncesi eğitimin oynadığı role vurgu yapan projede, Avrupa’dan ortak kurumlarla bilgi ve deneyim paylaşımı sağlanarak, Okul öncesi eğitimcilerine yönelik bir eğitim programı hazırlanacak ve bir pilot eğitim uygulaması gerçekleştirilecek. Proje kapsamında ayrıca aileler ve eğitimcilerin bu konudaki farkındalığını geliştirmeye yönelik seminerler düzenlenecek, kitapçıklar hazırlanacak. Çankaya Belediyesi’ne bağlı 12 gündüz bakımevinde çalışan 100 öğretmen, 12 yönetici, 12 psikolog, destek personel ve bu okullara devam eden yaklaşık 1500 öğrencinin ailelerinin proje kapsamındaki faaliyetlerden faydalanması planlanıyor.  Çeşitli yaygınlaştırma faaliyetleri ve web tabanlı araçlarla proje çıktılarının daha geniş çapta eğitimciler, aileler ve otizm konusunda çalışan STK’ların temsilcilerine ulaştırılması yönünde çalışmalar yürütülecek.

 

Hibe Programı

‘Beni Tanı’ Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sivil Toplum Diyaloğu Programı çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Program, Türkiye ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerden sivil toplum kuruluşlarının, ortak bir konu etrafında bir araya gelerek, toplumların birbirini tanımaları, karşılıklı bilgi alışverişi ve kalıcı diyalog kurmalarını sağlayan bir platform olarak geliştirildi. Programın teknik uygulamasından Avrupa Birliği Başkanlığı sorumlu. Merkezi Finans ve İhale Birimi ise Programın sözleşme makamı.

 

2008 yılından bu yana yürütülmekte olan “Türkiye ve AB Arasında Sivil Toplum Diyaloğu” Programı Türkiye ve AB sivil toplumları arasındaki etkileşim ve diyaloğu yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde artırmayı hedefleyen ve Türkiye’nin AB’ye üyeliğinin önemi ve faydalarına odaklanarak her iki toplumda farkındalık artırma girişimlerini destekleyen bir programdır.

 

Programın Beşinci Dönemi 1 Nisan 2019’da 40 proje ile başlamıştır. Toplam 6.000.000 avroluk bütçe kapsamında uygulanacak projelerin konuları arasında doğrudan diyalog geliştirme ve iş birliği temalarının yanı sıra engelliler, yaşlılar, mülteciler gibi dezavantajlı gruplara yönelik sosyal konuların yanı sıra, kadın odaklı alanlar ve eğitim, sağlık, tarım, gıda, çevre gibi sektörler de vardır.

Haberler

Proje Ortaklarımızın Ankara Ziyareti

Projemizin iki ortak kurumu olan Macaristan’dan B.H.R.G. Vakfı ve Slovakya’dan Rata o.z. derneğinin uzmanları  19-20 Ağustos 2019 tarihlerinde Otizmde Erken Tanı ve Müdahale...
Devamını Göster

‘Otizmde Erken Tanı ve Müdahale Eğitim Programı Çalıştayı’ gerçekleştirildi

Projemiz kapsamında otizmde erken tanı ve müdahaleye yönelik olarak geliştirilecek eğitim programının ana hatlarının belirlenmesi amacıyla 19-20 Ağustos 2019 tarihlerinde Ankara’da bir çalıştay...
Devamını Göster

‘Beni Tanı’ projesi kapsamında Çalışma Ziyareti gerçekleştirildi.

‘Beni Tanı’ projesi faaliyetleri kapsamında 10.06.2019 – 14.06.2019 tarihlerinde, İlgi Otizm Derneği’nin yöneticileri, uzmanları, proje ekibi ve Çankaya Belediyesi’ne bağlı anaokullarının müdürlerinden oluşan...
Devamını Göster